Hierbij wil het Bestuur van Wijkvereniging De Louwen u uitnodigen voor een samenkomst in Agora  op vrijdagavond 22 maart 2024 om 20.00 uur.  Het klinkt vreemd, maar deze uitnodiging verstuurt het Bestuur met pijn in het hart. Enerzijds wil het Bestuur onder het genot van een hapje en drankje met u toasten op het 40-jarig bestaan, anderzijds gaan wij u die avond als lid vragen in te stemmen met de opheffing van onze wijkvereniging.  Deze onvermijdelijke keuze zal hierna worden toegelicht.

Op 30 maart 1984 werd Wijkvereniging De Louwen opgericht door enkele enthousiaste wijkbewoners. Al snel groeide onze vereniging uit tot meer dan 200 gezinnen op het hoogtepunt. Het hele jaar door werden activiteiten voor het hele gezin georganiseerd, die mochten rekenen op grote belangstelling van de leden. Wie herinnert zich niet de fietstochten met barbecue, het rikken, darten, tafeltennis, trip in het duister, spooktocht, sinterklaasvieringen, carnavalsmiddag, garagesale, PUB quiz, tennistoernooi, Beachvolleybal, Paashaas, Zeskamp, Buik glijden, 5 mei viering, wijnavonden, Jeu de Boule, lichtjesavond en nog vele andere activiteiten. De kers op de taart voor het (toenmalige) Bestuur was het 25- jarig bestaan dat gedurende 3 dagen groots werd gevierd.

Het tijdperk van de tweeverdieners trad echter in en de maatschappij werd gehaaster. De vrije tijd werd een spaarzaam goed. Al jaren staan de weekenden steevast volgepland met sportactiviteiten en sociale verplichtingen. Wie herkent zich niet in dit beeld?Het gevolg van dit alles is dat het voor het Bestuur steeds moeizamer wordt om leden geïnteresseerd te krijgen voor de activiteiten.

Momenteel zijn nog maar een kleine 35 gezinnen lid, waarvan een groot aantal alleen uit solidariteit. De verwachting is dat deze dalende trend van het aantal leden zich de komende jaren zal voortzetten.  Een ledenwerving en uitvraag onder de leden waren vergeefse pogingen van het Bestuur om hierin verandering te krijgen. Nu nog mogen alleen rikken en carnaval nog op goede belangstelling rekenen, al gebiedt de eerlijkheid hierbij te zeggen dat ook veel niet leden deze wijkactiviteiten bezoeken.

In december 2023 is het Bestuur voor het laatst bijeengeweest en heeft na lang beraad uiteindelijk de onvermijdelijke en pijnlijke conclusie moeten trekken dat het voortbestaan van onze wijk op deze manier niet langer vol te houden is. Het Bestuur zal dan op 22 maart 2024 aan de aanwezige leden het voorstel doen in te stemmen met ontbinding van onze wijkvereniging per die datum.

Ontbinding van een vereniging is slechts mogelijk als er niet langer baten of schulden aanwezig zijn binnen de vereniging. Begin 2024 resteert een batig saldo van ongeveer € 1.500. Een klein deel hiervan zal gebruikt worden om de kosten te dragen voor ontbinding van de wijkvereniging. Het restant zal aangewend worden om -voor zover mogelijk- de avond op 22 maart 2024 te bekostigen.

Het Bestuur realiseert zich dat deze brief meerdere leden zal emotioneren, met name die leden die in het verleden hun hele ziel en zaligheid hebben gegeven aan onze wijkvereniging. Indien leden hieraan behoefte hebben zal het Bestuur in een persoonlijk gesprek dit besluit tot ontbinding nader toelichten.

Het Bestuur doet met deze brief nog een laatste oproep aan leden die zitting zouden willen nemen in een nieuw te vormen Bestuur en denken met hun creativiteit en daadkracht nog wel nieuw leven in onze vereniging te kunnen blazen. Deze leden worden gevraagd zo snel mogelijk in contact te komen met één van de huidige bestuursleden.

Ondanks deze enigszins treurige brief hoopt het Bestuur op 22 maart 2024 zoveel mogelijk leden te mogen verwelkomen om het glas te heffen en terug te blikken op vele mooie momenten in de afgelopen 40 jaar die onze wijkvereniging heeft gekend. Wel graag vooraf uw komst melden door een korte mail te sturen naar contact@delouwen.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van wijkvereniging De Louwen

Johan Suijkerbuijk
Jacqueline Woestenberg
Jan van de Klundert
Jacqueline Dierks
Carlo van Zundert