Evenals de vorige jaren organiseert wijkvereniging de Louwen in de Agora een 6 tal rik en jokeravonden.
Op de volgende avonden kan gekaart worden:
20 oktober, 10 november, 8 december 2023, 12 januari,23 februari en 8 maart 2024

De avonden beginnen steeds om 19:30 uur. Inschrijven vanaf 19:00 uur.

Behalve de wijkbewoners mogen ook vrienden en bekenden meespelen. Het inschrijfgeld
bedraagt voor leden € 3,00 en voor niet-leden € 4,00 per avond .
Wij hopen dat er een groot aantal deelnemers aanwezig zal zijn.U kunt nu ruimschoots van
tevoren rekening houden met de data van onze rikavonden.
Tot ziens op 20 oktober in de Agora.
Met vriendelijke groeten,
Wijkvereniging De Louwen.